image

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครั้งที่29

พฤษภาคม 25, 2017 169 2 ไม่มีความเห็น

Description

ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครั้งที่29
ตำแหน่ง: ฝ่ายสอน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน: 10-14 เมษายน 2017
สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้น้องๆมัธยมปลายมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2 เปิดโอกาสให้น้องๆได้ค้นหาตัวเองและได้เรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและภาควิชาเพิ่มมากขึ้น
รายละเอียดโครงการ
– ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– กิจกรรมสันทนาการ
สิ่งที่ได้เรียนรู้: ได้ฝึกทักษะการสอนเี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้กับน้องมัธยมปลายและได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการค้นคว้าเพื่อเตรียมการสอน ฝึกการทำงานกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
ปัญหา/อุปสรรค และทางแก้ไข: น้องๆมัธยมปลายมีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นต้องเตรียมการสอนให้ครอบคลุมมากขึ้น
ผลลัพธ์ต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อสังคม: ได้ความภูมิใจที่ได้ทำให้น้องๆมีความรู้มากขึ้น ทำให้มีความสามัคคีกับเพื่อนๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *