image

โครงการ Art Skill Share (Handmade Resin)

มีนาคม 28, 2017 172 2 ไม่มีความเห็น

Description

ชื่อโครงการ : Art Skill Share (Handmade Resin)
ระยะเวลาเตรียมงาน : 20 มีนาคม – 26 มีนาคม 2560
ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 27 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
สถานที่ : ตึกคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ และสร้างทักษะด้านงานฝีมือด้านศิลปะแก่นักศึกษา มจธ.
2. เพื่อให้นักศึกษา มจธ. สามารถนำทักษะศิลปะมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพในอนาคตได้
รายละเอียดโครงการ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นผู้นำในด้านการพัฒนา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันศิลปะก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจำเป็นต่อการคิดค้นพัฒนาความคิด และต่อยอดไปประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านศิลปะและการออกแบบจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการสอนความรู้ด้านศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา มจธ. เพื่อสร้างทักษะงานฝีมือด้านศิลปะ เป็นการเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งยังสามารถสร้างเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *