KMUTT MC (GENERATION 2)

พฤษภาคม 15, 2017 214 1 ไม่มีความเห็น

วันที่จัดโครงการ : 30/01/2017 - 27/03/2017

สถานที่จัดโครงการ : Slope600

Description

ชื่อโครงการ : KMUTT MC (GENERATION 2)
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาที่สนใจด้านการเป็นพิธีกร
2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการเป็นพิธีกรที่ถูกต้อง
3. เพื่อค้นหาพิธีกรรุ่นใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาที่เริ่มโครงการ : ช่วงเตรียมงาน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 30 มกราคม 2560
ช่วงปฎิบัติงาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร : ผ่านทางแฟนเพจ Facebook “KMUTT MC”
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2560 – 27 มีนาคม 2560
รอบการพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งที่ 1 (Workshop)                                        วันที่ 11 มีนาคม 2560
การคัดเลือกรอบที่ 1 : โดยองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา (Audition) วันที่ 13 มีนาคม 2560
รอบการพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งที่ 2 (Workshop)                                          วันที่ 25 มีนาคม 2560
การคัดเลือกรอบสุดท้าย : โดยอาจารย์และวิทยากรรับเชิญ (Final Audition)   วันที่ 27 มีนาคม 2560

การจัด Workshop การเป็นพิธีกรที่ถูกต้องและมีเสน่ห์ขึ้น สร้างสถานการณ์จำลอง และทดลองการเป็นพิธีกรที่ถูกต้อง โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและรุ่นพี่พิธีกรของมหาวิทยาลัย มาให้คำแนะนำและเป็นติวเตอร์สอนน้องๆ ให้ได้ลองทำจริง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจริง เพื่อนำไปสู่แนวทางการประกวดเพื่อค้นหา MC หน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยให้ได้เป็นพิธีกรของมหาลัยรุ่นใหม่ต่อไป และสามารถเป็นพิธีกรที่มีคุณภาพช่วยงานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆต่อไป
จัดการประกวด KMUTT MC CONTEST ขึ้น จากการนำกลุ่มเป้าหมายใน Workshop การเป็นพิธีกรที่ถูกต้องและมีเสน่ห์ มาทำการประกวดเฟ้นหาสุดยอด MC ชายและหญิง ที่สุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขึ้น และส่งเสริมให้ทำงานกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยต่อไป จะมีเงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับตำแหน่ง และของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน โดยจะเชิญหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องมีพิธีกรในการดำเนินงาน มาช่วยคัดเลือกและตัดสิน เช่น สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา ฯลฯ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย มาร่วมตัดสิน ทั้งนี้มิใช่เพื่อหาที่สุดของการเป็นพิธีกรอย่างเดียว แต่เป็นการให้หน่วยงานต่างๆได้เห็นความสามารถของนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมประกวด และสามารถติดต่อให้นักศึกษาเหล่านี้ที่ตนเองเล็งเห็นความสามารถ และเหมาะสมตรงกับคุณลักษณะของหน่วยงานไปทำงานกับหน่วยงานตน ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *