image

Tell Me What Do You Think เพราะความคิดของคุณมีความหมาย

กุมภาพันธ์ 16, 2017 284 Like ไม่มีความเห็น

วันที่จัดโครงการ : 30/01/2017 - 10/02/2017

สถานที่จัดโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Download เอกสารโครงการ : โครงการ tell me do you think (2)

Description

โครงการ Tell me what do you think

เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้จัดทำโครงการ tell me what do you think เพราะความคิดของคุณมีความหมายขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับนักศึกษามีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้อง และเป็นการแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้หัวข้อหรือปัญหาต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลจากหลายๆมุมมองหลายความคิดเห็น มาวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้ เสนอให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้น รวมถึงพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นสื่อกลางให้นักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายมุมมอง หลายความคิดเห็นมาวิเคราะห์และนำเสนออย่างเป็นกลาง
3. เพื่อทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือหัวข้อนั้นๆ มีความเข้าใจกันและกันมากขึ้น

ไฟล์สรุปโครงการและสรุปผลการสำรวจ : สรุปโครงการ tell me do you think

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *