เดือน: เมษายน 2017

โครงการ KMUTT Table Tennis Cup

58080500211 เมษายน 6, 2017 244 ไม่มีความเห็น

image

ชื่อโครงการ : KMUTT Table Tennis Cup ตำแหน่ง : ประธานโคRead More

Art Skill Share

59120500619 เมษายน 4, 2017 118 ไม่มีความเห็น

image

วันที่จัด 27 มีนาคม 2560 สถานที่จัด ลานตึกศิลปศาสตร์ ชัRead More

บรรเลงดนตรีนิทรรศการราชาคีตศิลป์

59120500619 เมษายน 4, 2017 127 ไม่มีความเห็น

image

วันที่จัด 15-31 มีนาคม 2560 สถานที่จัด หอสมุดมหาวิทยาลัRead More

ประมวลภาพงาน มจธ.น้อมรำลึก อัจฉริยะศิลป์ องค์ราชัน

57080500461 เมษายน 4, 2017 117 ไม่มีความเห็น

image

มจธ.น้อมรำลึก อัจฉริยะศิลป์ องค์ราชัน ระยะเวลาของโครงกาRead More

กิจกรรมละครปลุกใจ ปลุกความเป็นไทยในตัวคุณ

59080500407 เมษายน 2, 2017 116 ไม่มีความเห็น

image

ตำแหน่ง : เลขา, ทะเบียน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาทักRead More

งานกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์ประจำปี 2559 ธีมงาน ” พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน “

59080500407 เมษายน 1, 2017 87 ไม่มีความเห็น

image

ตำแหน่ง : สวัสดิการ,นักแสดง ดูแลนักกีฬาในช่วงการแข่งขันRead More