การรับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560

nuttapong สิงหาคม 18, 2017 776 ไม่มีความเห็น

image

    ด้วยบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 มูลค่าทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 (ในปีการศึกษา 2560) ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา และมีความประพฤติดี

     ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไป

DOWNLOAD >>> ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ปีการศึกษา 2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *