การรับสมัครทุนการศึกษา “บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด” ประจำปีการศึกษา 2560

nuttapong สิงหาคม 18, 2017 1502 ไม่มีความเห็น

image

     ด้วยบริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะสนุบสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่กำหนดชั้นปี คณะและสาขาวิชา) ที่ประพฤติดีทั้งด้านกาย วาจา ใจ เป็นผู้ที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัวในเวลาว่างจากเรียน และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเป็นผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา

     ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 เพื่อจะได้รวบรวมส่งให้บริษัทฯพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไป

DOWNLOAD >>> ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ปีการศึกษา 2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *