ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560

nuttapong มกราคม 5, 2018 652 ไม่มีความเห็น

image

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ได้พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายชื่อดังประกาศที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาด้วย)

***ให้นักศึกษาโทรศัพท์มาตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาที่เบอร์โทรศัพท์ 02-4708097

ในวันพิธีมอบทุนการศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย และต้องเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง***

DOWNLOAD >> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ปีการศึกษา 2560

DOWNLOAD >> กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *