Featured Videos

ทุนเพชรฯ ด้านศิลปะวัฒนธรรม

All Videos : 141  Video Posted

image Watch Video
ผ่านการค...

กฤติกร

มิถุนายน 15, 2017

75

ชื่องาน : ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกนักร้องประสานเสียงคณ Watch Video

image Watch Video
1
สอนผู้พิ...

กฤติกร

มิถุนายน 15, 2017

56

ชื่องาน : สอนผู้พิการร้องเพลงและแสดงในงานมหาวิทยาลัย วั Watch Video

image Watch Video
พิธีไหว้...

กฤติกร

มิถุนายน 15, 2017

67

ชื่องาน : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ : 11 สิงหา Watch Video

image Watch Video
1
แรกพบมดน...

กฤติกร

มิถุนายน 15, 2017

72

ชื่องาน : แรกพบมดน้อย วันที่ : 3 กรกฎาคม 2559 สถานที่ : Watch Video

image Watch Video
ผลการปฏิ...

57080500461

มิถุนายน 15, 2017

92

สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม นายศุภกิจ อมรฐิติพงศ์ นักศึกษาท Watch Video

image Watch Video
1
ผลปฏิบัต...

59080500440

มิถุนายน 15, 2017

107

น.ส.พิมพ์วาด ศิลาน้อย 59080500440 นักศึกษาทุนเพชรด้านศิ Watch Video

image Watch Video
1
ผลการปฏิ...

59080500407

มิถุนายน 15, 2017

85

นางสาวกาญจนา นามะโส 59080500407 ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเทคโ Watch Video

ผลการปฏิ...

nuchshiyama

มิถุนายน 15, 2017

75

ผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปี 2559 นางสาวอัจฉริยา บุญมา 5 Watch Video

image Watch Video
-
ผลการปฏิ...

58070501086

มิถุนายน 15, 2017

97

ผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปี 2559 นายพรสิทธิ์ บุรีนอก 58 Watch Video

image Watch Video
1
ผลการปฏิ...

59120500019

มิถุนายน 14, 2017

107

ผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปี 2559 นส.ณหทัย บุญแท้ ชั้นปี Watch Video

image Watch Video
2559
ผลการปฏิ...

59080502402

มิถุนายน 14, 2017

73

ผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปี 2559 นายจักรกต บัวผัน ชั้นป Watch Video

image Watch Video
1
ผลการปฏิ...

59120500619

มิถุนายน 14, 2017

126

ผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปี 2559 นส.ทิพย์สุดา เอื้ออนัน Watch Video

No more postsLoading posts ...Load More

No more postsLoading posts ...Load More